Hexagon CADWorx Design Review umožňuje dizajnérom, manažérom, majiteľom a ďalším zainteresovaným pohľad na modely prevádzky.
S CADWorx Design Review majú všetci výhodu spolupráce pri dizajnovaní.

Cykly rýchlejšieho náhľadu

Spolupracovať a prezerať návrhy rýchlejšie a intuitívnejšie. Použitím 3D sú užívatelia schopní znížiť potrebu predvádzať návrhy pomocou papierových výtlačkov a iných neinteraktívnych metód. Design Review zlepšuje spoluprácu prostredníctvom nástrojov na značkovanie, komentárov k návrhom a červeným čiarovaním.

Úžasné predstavenie

Intuitívne prepojenie CADWorx Design Review a jeho dizajnu založeného na predstavení robí manipuláciu a pohyb aj okolo najväčších modelov rýchlym a hladkým.

Pôsobivá kompresia súboru

Čas potrebný na konverziu súboru je s CADWorx Design Review pôsobivo rýchly a vytvorené súbory s náhľadmi majú veľkosť do 1/8 veľkosti pôvodného modelu.

Ideálne pre návrhy z viacerých modelov

Nie je potrebné manuálne nahrávať jednotlivé súbory s modelmi, ktoré tvoria návrh. Ak je na súbory externý odkaz, automaticky sa zahrnú do náhľadu modelu.

Presná vizualizácia

Výkonné nástroje vizualizácie poskytujú nastavenia farby, priehľadnosti a tieňovania modelov. S flexibilnými zostavami výberu je tiež možné upraviť nastavenia nielen pre jednotlivé komponenty, ale aj pre vrstvy, špecifikácie, servis, číslovanie čiar atď., v skutočnosti pre akýkoľvek výber dostupný pre užívateľa.

Inteligentné informácie

Majte prístup k rovnakým informáciám o modeli, ako by ste mali počas doby navrhovania s CADWorx. Názvy a opisy komponentov, číslovanie čiar, váhy a všetky ostatné údaje o návrhu prevádzky sú dostupné.

Editovateľné animácie

Vytváranie informatívnych a úžasných animácií je jednoduché s CADWorx Design Review. Užívatelia môžu vytýčiť cestu animácie a editovať čiaru cesty v akomkoľvek bode. Smer náhľadu na akýkoľvek bod cesty animácie sa tiež môže editovať v kombinácii šesť stupňov voľnosti plus uhol náhľadu.

CADWorx Design Review:

 • Vytvára náhľady modelov prístupné cez CADWorx Design Review
 • Navrhuje náhľady
 • Značkovanie a červené čiarovanie
 • Realistické vizualizácie
 • Malé veľkosti súborov
 • Editovateľné animácie
 • Prístup k inteligentným informáciám

CADWorx Design Create:

 • Prídavok ku CADWorx Design Review
 • Vytvára náhľady modelov prístupné cez CADWorx Design Review
 • Náhľady modelov chránené heslom
 • Dátovo obmedzené náhľady modelov

CADWorx Design Viewer:

 • Bezplatný prehliadač pre náhľady modelov vytvorené cez CADWorx Design Create
 • Prehliadanie animácií
 • Prístup ku všetkým inteligentným informáciám
 • Prehliadanie značkovania a anotácií

Technické špecifikácie

 • Kompatibilné s AutoCAD
 • Microsoft Windows XP Pro alebo Windows Vista Ultimate (minimum)

Oblasti použitia

Navrhovanie postupov a prevádzok, potrubia, vybavenie, oceľové konštrukcie, petrochemický, chemický, energetický priemysel, „offshore“ podnikanie, potravinárstvo, podnikanie s nápojmi, pivovarníctvo, farmaceutický priemysel, úpravne vody, stavebníctvo, lodiarstvo a architektúra.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83