Hexagon CADWorx E&I zahŕňa najkompletnejšie nástroje pre účinné návrhy prístrojov a elektrotechnické návrhy. Naučíte sa ho ľahko ovládať a pomohol už stovkám spoločností vytvoriť prínosné výstupy rýchlejšie a presnejšie.

Kompletné a integrované E&I prostredie

CADWorx E&I má integrované prístrojové a elektrické prostredie, šetrí čas a peniaze zlepšovaním koordinácie a znížením nákladov na implementáciu. Je ideálny pre akúkoľvek veľkosť projektu priamo z balenia!

Napriek integrovanému elektrickému a prístrojovému riešeniu, funkčnosť nejde na úkor ani prístrojových ani elektrických disciplín. Obidve disciplíny majú úplný prístup ku všetkým možnostiam produktu, čím sa odstraňujú falošné bariéry a toto riešenie je možné prispôsobiť požiadavkám každej spoločnosti.

Grafické a dátovo centrované schopnosti

Užívatelia môžu pracovať spôsobom, akým potrebujú, aby urobili svoju prácu. Môžu vložiť svoje elektrické a prístrojové návrhy graficky, zatiaľ čo systém vytvorí bohatý údajový obsah, alebo môžu vložiť technické údaje a systém skoordinuje a vytvorí grafický výstup.

Vstavaná databáza zameraná na objekt

CADWorx E&I prichádza s integrovanou databázou zameranou na objekt, ktorá nevyžaduje žiadne ďalšie prevádzkové náklady alebo výdavky. Táto technológia umožňuje návrhárom a technikom plnú interakciu a neustály prístup ku všetkým údajom a dokumentom. Týmto podporuje vyššiu úroveň konzistencie, znižuje stratu alebo poškodenie údajov a zjednodušuje distribúciu a zdieľanie informácií.

Výkonný grafický prostriedok

CADWorx E&I má zabudovaný výkonný grafický prostriedok na rýchlu tvorbu nákresov. Pretože tieto kresby sú súčasťou databázy, všetky zmeny na nich sú rýchlo a automaticky aktualizované.

Zabudovaný manažment zmien

Dátovo centrovaný prístup CADWorx E&I umožňuje úplnú kontrolu revízií a archivácie údajov. Pretože všetky súčasti a údaje sú prepojené, všetky zmeny sú zaznamenané a ich história je zachytená v databáze.

Početné globálne a projektové katalógy

Flexibilita tohto softvéru umožňuje, aby sa viaceré katalógy používali, zdieľali, preberali buď v rámci spoločnosti alebo v rámci projektu. Katalógy zamerané na projekt a referenčné údaje sa ukladajú s projektom, čo zaručuje, že sa cenné informácie nestratia, keď sa projekty upravujú, prenášajú alebo znovu používajú.

Integrovaný manažment dokumentov

Všetky dokumenty a zložky sú dynamicky prepojené cez spojenia v databáze. Užívatelia alebo manažéri môžu jednoducho nájsť akúkoľvek informáciu, ktorú požadujú. Prístup k nákresom alebo údajom je umožnený cez projektové web portály s úplnými možnosťami značenia, alebo cez dátové balíky, ktoré obsahujú hyperlinkové PDF.

Krížové odkazy a navigácia nákresov

Na všetky súvisiace zložky a prepojenia medzi databázou a jej grafickými objektmi sú automatické krížové odkazy, ako sú umiestnené v návrhu. Priebežná navigácia je možná kliknutím na akýkoľvek krížový odkaz buď z databázy alebo z akéhokoľvek nákresu.

Prispôsobiteľné symboly

Je dostupných viac ako tisíc medzinárodne uznávaných symbolov s možnosťou vytvárať, upravovať, duplikovať, alebo mazať symboly alebo celé súbory symbolov. Takáto flexibilita umožňuje rýchle začatie projektu a možnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka.

Plne inteligentné opätovné využitie informácií

Jednoduché plány alebo zložité návrhy obvodov sa môžu uložiť a plne inteligentne opakovane použiť na viacerých projektoch. Keď sú už zložky umiestnené v návrhu, všetky súčasti, vodiče, koncovky a spoje sú vytvorené automaticky.

Konfigurovateľné hlásenia a súpisy materiálu

Keďže každá elektrická a prístrojová súčiastka je v databáze, je jednoduché vytvoriť viaceré hlásenia, zoznamy a súpisy materiálu. Hlásenia sa môžu dokonca vytvárať priebežne z vybraných objektov na nákrese. Všetky hlásenia sa dajú plne prispôsobiť a dajú sa spustiť pre akúkoľvek fázu návrhu pre hĺbkové porovnanie a analýzu.

Viacjazyčný výstup

S CADWorx E&I môže spoločnosť vytvoriť návrh v jednom jazyku a doručiť ho v inom. Pridaním termínov a fráz do slovníka, ktorý môže užívateľ konfigurovať, sa dajú výstupy ľahko lokalizovať. Toto tiež umožňuje globálnym zoskupeniam spojiť zdroje za účelom zisku a doručovať svoje práce po celom svete.

CADWorx E&I Professional a Standard

CADWorx E&I Professional:

 • Elektrické a prístrojové návrhárstvo a inžinierstvo
 • Kompletné a integrované elektrické a prístrojové prostredie
 • Zabudovaná databáza orientovaná na objekt
 • Zahrnutý výkonný grafický prostriedok
 • Manažment zmien
 • Početné globálne a projektové katalógy
 • Integrovaný manažment dokumentov
 • Krížové odkazy a navigácia nákresov
 • Prispôsobiteľné symboly
 • Inteligentné opätovné využitie informácií
 • Konfigurovateľné hlásenia a súpisy materiálu
 • Viacjazyčný výstup

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83