Hexagon CADWorx P&ID má všetko potrebné pre jednoduché vytvorenie inteligentných postupových diagramov. CADWorx P&ID odkrýva výkon P&ID tvorbou diagramov a odkrýva aj informácie uzavreté v nich, ktoré sú prístupné všetkým zainteresovaným.

Inteligentné postupové diagramy

CADWorx P&ID umožňuje rýchlu a jednoduchú tvorbu plne inteligentných P&ID a robí to bez toho, že by ste museli meniť súčasný vzhľad existujúcich nákresov, symbolov alebo štandardov spoločnosti.

Špecifikácie P&ID

CADWorx P&ID umožňuje aj umiestnenie P&ID komponentov s použitím špecifikácií potrubia, čím zvyšuje presnosť a umožňuje kontrolu komponentov s modelom zariadenia.

Priemyselne štandardné symboly

CADWorx P&ID prichádza s rozsiahlym súborom symbolov. Pripojenie bez nutnosti programovania umožňuje kompletný prístup k existujúcim symbolom a zostavám spoločnosti a dáva im plnú CADWorx funkčnosť a inteligenciu.

Dvojsmerné projektové databázy

CADWorx P&ID Professional povoľuje vytvorenie projektových databáz definovaných užívateľom, pričom nevyžaduje žiadnu znalosť databázy. Projektové databázy sú dvojsmerne prepojené s nákresmi projektov, čím zaisťujú, že aj databáza aj nákresy sú neustále synchrónne.

Prepojenia na projektovú dokumentáciu

CADWorx P&ID Professional umožňuje spojenie akéhokoľvek množstva informácií, čísel alebo dokumentov s P&ID komponentmi a ukladá tieto informácie do projektových databáz pre ďalšie spracovanie.

P&ID publikovanie projektov

Hexagon CADWorx IP (Interent Publisher) umožňuje jednoduchú publikáciu P&ID, tak že sa dajú prezerať s použitím Windows Internet Explorer. Publikované projekty tiež umožňujú prístup ku každej informácii o komponente z databázy aj ku všetkým súvisiacim dokumentom prostredníctvom prehliadača. Publikované projekty môžu byť uverejnené na Internete, intranete alebo lokálne.

Synchronizácia P&ID a modelu

Inteligentná kontrola komponentov medzi P&ID a modelmi CADWorx Plant zabezpečuje úplnú synchronizáciu medzi P&ID a komponentmi modelu.

Konvertovanie starších kresieb

CADWorx P&ID obsahuje výkonné postupy, s ktorými je jednoduché prepojiť staršie P&ID a ich komponenty s projektovými databázami. Toto umožňuje používať tieto kresby presne tak, ako keby boli pôvodne vytvorené s použitím CADWorx P&ID.

Automatické prístrojové slučkové diagramy

Hexagon CADWorx Loops používa šablóny definované užívateľom na automatickú tvorbu prístrojových slučkových diagramov.

Možnosti inteligentných dátových listov

Súčasťou P&ID Professional sú aj moduly dátových listov o prístrojoch a vybavení. Tieto moduly sa môžu používať samostatne alebo môžu prepožičiavať informácie obsiahnuté v Hexagon CADWorx P&ID Professional projektových databázach.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83