Hexagon CEASAR II vyhodnocuje štrukturálne odozvy a záťaže systémov potrubí podľa medzinárodných kódov a štandardov. CEASAR II je štandard pre analýzu záťaže potrubia, podľa ktorého sa meria všetko ostatné.

Práve vyšlo: Hexagon CEASAR II Nuclear je v zhode so štandardom pre zabezpečenie kvality ASME NQA-1 a dá sa priamo použiť v nukleárnom priemysle.

Vloženie údajov

CEASAR II uľahčuje vložiť a zobraziť údaje potrebné pre presné definovanie analytického modelu systému potrubia. K vstupom sa dá dostať alebo sa môžu meniť prvok po prvku, alebo sa môžu vybrať skupiny údajov, aby sa urobili globálne zmeny.

Prenikavá grafika

So vstupný grafickým modulom CEASARu II je vytváranie analytického modelu rýchle, pričom presne určuje oblasti záujmu a poskytuje vynikajúcu predstavu o flexibilite systému potrubia. Dostupné sú aj farebne kódované záťažové modely a animované posuny v prípade preťaženia.

Dizajnérske nástroje a sprievodcovia

Nástroje a sprievodcovia pre úlohy ako je tvorba zväčšovacích slučiek alebo náhľady modelov prevádzok v priestore analýzy pomáhajú preklenúť priepasť medzi znalosťou a skúsenosťou. Takéto nástroje odbúravajú odhady pri tvorbe presnej analýzy a odporúčajú praktické zmeny v návrhoch.

Možnosti analýzy

Okrem vyhodnotenia systému potrubia na teplotnú záťaž, na mŕtvu váhu a tlak, CEASAR II analyzuje aj vplyv vetra, okolitého prostredia, seizmickú záťaž, vlnovú záťaž. Nelineárne vplyvy ako opora pre zdvih, uzavretie medzery a trenie sú tiež zahrnuté. CEASAR II vyberie aj vhodné pružiny pre oporné systémy so širokými vertikálnymi odklonmi. Dynamické možnosti analýzy zahŕňajú modálne, harmonické spektrum odozvy a časovo historickú analýzu.

Kontrola chýb a hlásenia

Program CEASAR II obsahuje aj integrovaný kontrolór chýb. Ten analyzuje užívateľove vstupy a kontroluje súdržnosť aj z pohľadu „konečného prvku“, aj z pohľadu „potrubia“. Hlásenia sú jasné, presné, stručné a plne definovateľné užívateľom.

Materiálové databázy a databázy zoskupení

CEASAR II zahŕňa tabuľkové vyhľadávanie pre materiály a komponenty na potrubia, plus dilatačné spoje, úseky konštrukčnej ocele, upevnenia pružín a materiálové charakteristiky vrátane povolenej záťaže. Toto zabezpečuje, že sa správne súbory údajov použijú pre každú analýzu. CEASAR II prichádza kompletný s najdôležitejšími medzinárodnými kódmi pre potrubia.

Dvojsmerné prepojenie s návrhom

CEASAR II zahŕňa priemyselné prvé a jediné hladké, dvojsmerné prepojenie medzi CAD návrhom prevádzky a technickou analýzou. Toto prepojenie na Hexagon CADWorx® Plant umožňuje presúvanie návrhov a analytických údajov medzi týmito balíkmi bez straty údajov.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83