Hexagon PV Elite je kompletné riešenie pre návrh, analýzu a hodnotenie tlakových nádob a výmenníkov tepla. Používatelia PV Elite navrhli zariadenia pre najextrémnejšie použitie a urobili to rýchlo, presne a výhodne.

Zber údajov

PV Elite uľahčuje definovanie podmienok pre hraničný tlak na nádoby a výmenníky, dokonca aj pre série záťaží, čo vyžaduje značný vstupný objem dát. PV Elite rozdelí dátové vstupy tak, že ich rozloží do zmysluplných podskupín. Každá položka zo vstupných dát je teda vzdialená len o úder klávesnice.

Grafika

Grafická reprezentácia analytických modelov pomáha zaručiť istotu vo vstupoch a výsledkoch. S PV Elite sa dajú analytické modely prezerať a manipulovať s úplnou ľahkosťou.

Možnosti analýzy

PV Elite vykonáva výpočty v súlade s ASME ods. VIII Čl. 1 & 2, PD 5500 a EN 13445. Zahrnuté sú aj pravidlá z AP1579 (Spôsobilosť pre údržbu) na vyhodnotenie súčasného stavu a zostávajúcu životnosť existujúcich nádob.

Výstupy a hlásenia

Pre zjednodušenie požiadaviek na kontrolu PV Elite robí zoznam najdôležitejších porovnaní, ako je požadovaná hrúbka, maximálny povolený pracovný tlak (MAWP) a tiež zoskupuje výsledky podľa typu (napr. vnútorný tlak, vonkajší tlak, záťaž pri ohýbaní, nástavce a obruby). Celkové výsledky sa sumarizujú, pričom sa určí prvok alebo detail, ktorý kontroluje celkový maximálny povolený pracovný tlak nádoby.

Materiály a kódy

PV Elite je globálny balík s medzinárodnými kódovými pravidlami rozšírený o obsah, ktorý je regionálne špecifický. Popis materiálu pre nádoby, údaje o potrubí a oceľových komponentoch, miestna poveternostná a seizmická záťaž v mnohých regiónoch – to všetko je súčasťou PV Elite.

Prepojenia

PV Elite je prepojený s ďalšími populárnymi balíkmi softvérov pre konečnú analýzu prvkov, zriadenie návrhov a náčrty. PV Elite tiež zdieľa dvojsmerné prepojenie na modul Hexagon CADWorx Equipment a Hexagon PV Fabricator.

Návrh a vyhodnotenie komponentov

Súčasťou PV Elite je aj CodeCalc na rýchly a efektívny návrh a vyhodnotenie komponentov.

Hexagon PV Fabricator

PV Fabricator má pokročilé nástroje na presnú a rýchlu výrobu továrenských výrobkov tlakových nádob a výmenníkov tepla. Keď je PV Fabricator prepojený s PV Elite, môže dodať značné úspory k existujúcim metódam náčrtov.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83