Hexagon PV Fabricator má pokročilé nástroje pre presnú a rýchlu továrenskú výrobu tlakových nádob. Keď je prepojený na Hexagon PV Elite, výrazne zlepšuje tok práce medzi technikmi a návrhármi, čím zvyšuje produktivitu a redukuje opakovanú prácu a chyby, ktoré spôsobujú nákladné prekročenia rozpočtu a pokuty. Rýchlou a presnejšou výrobou výkresov môžu firmy zvýšiť priebežný výkon a zákazníkovu spokojnosť, a tým získať opakované zákazky.

Jednoduchosť modelovania

PV Fabricator pracuje v imperiálnom aj metrickom systéme a prichádza aj s výkonnými parametrickými možnosťami modelovania, ktoré umožňujú rýchly a presný vývoj plne editovateľných 3D modelov tlakových nádob a výmenníkov tepla. Z týchto modelov sa dá dodať kompletná továrenská výroba tlakových nádob a výmenníkov s použitím nástrojov navrhnutých na automatizáciu detailného procesu výroby.

Prepojenia na analýzu

Hoci nástroje v PV Fabricator umožňujú rýchle 3D modelovanie, jeho skutočný výkon sa ukáže až v spojení s Hexagon PV Elite. Keď je prepojený s PV Elite, PV Fabricator vytvára 3D modely kompletne s analytickými údajmi. Toto spojenie zlepšuje technickú a návrhársku integráciu tým, že odstraňuje premárnený čas a chyby, ktoré môžu vzniknúť pri duplikovaní úloh.

Použitie existujúcich nákresov a blokov

Čo robí PV Fabricator výnimočným, je jeho schopnosť využiť neobmedzené množstvo nákresov, detailov, poznámok, atď. Program dokáže využiť a udržiavať prepojenia na bloky z rôznych lokalizácií alebo existujúcich nákresov. V prepojení s PV Elite sa môžu vlastnosti bloku ďalej použiť na presné vloženie informácie do bloku kvôli anotácii alebo účelom hlásenia.

Ľahká prispôsobiteľnosť

Intuitívne dialógy umožňujú používateľom nastaviť štýly pre každú položku, ktorá sa objaví na ich nákresoch. Znázornenie poznámok, odkazov, zváracích symbolov, titulných blokov, menoviek, súpisu materiálu, prehľad nástavcov a dimenzie sa dá nastaviť pre akýkoľvek projekt alebo podľa požiadaviek zákazníka.

Súpis materiálu

PV Fabricator dovoľuje používateľom zobrať pripojené údaje z PV Elite a vytvoriť presný súpis materiálu na nákrese. Jednoduchý potiahni a pusti dialóg robí túto zdĺhavú prácu jednoduchou, flexibilnou a extrémne presnou. Súpisy materiálu sa dajú tiež exportovať do tabuliek alebo databáz ako pomôcka pre dodávanie.

Editovanie a modifikácia

Pretože model a analýza sa dajú prepojiť, modifikácie alebo editovanie na analytickom modeli sa okamžite odrazí v továrenskom nákrese a v súpise materiálu.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83