Hexagon TANK je komplexný, jednoducho použiteľný softvérový balík na navrhovanie, analýzu a vyhodnotenie nádob na úschovu ropy. Používateľom poskytuje rýchly a presný návrh nových nádob a hodnotenie existujúcich nádob.

Zber údajov

RozhranieTANK založené na menu umožňuje rýchlu definíciu vstupov a funkcií pre presnú analýzu nádob na úschovu ropy podľa štandardov Amerického petrolejárskeho inštitútu (API). Zvýšenú flexibilitu poskytuje tým, že dovoľuje užívateľom vybrať si akúkoľvek kombináciu jednotiek na analýzy a vyrábať hlásenia. Navyše súbory s jednotkami sú plne definovateľné užívateľom, takže technici nie sú viazaní nastaveniami danými programom. Dokonca už aj existujúce práce sa dajú konvertovať do akéhokoľvek existujúceho jednotkového formátu.

Používateľove rozhranie

Používateľove rozhranie v TANK predstavuje len to, čo je potrebné v každom bode zbierania informácií. Takto užívatelia nie sú zaťažení požiadavkami, ktoré nesúvisia s informáciami požadovanými pre analýzu. Žiadajú od vás len to, čo je potrebné, a keď je to potrebné.

Možnosti analýzy a kódy

TANK vykonáva výpočty v súlade s najnovšími API štandardmi 650 a 653. Analýza dokáže zobrať do úvahy vietor, seizmickú činnosť a podmienky prostredia, plus vypočíta požiadavky na vetranie podľa API 2000 ods. 4.3.

Výstupy a hlásenia

Po ukončení analýzy môžu užívatelia vidieť výsledky v tabuľkovom hlásení alebo v grafickom diagrame s priloženými údajmi. Kvôli výhodnosti pri overovaní výsledkov výstupné hlásenia odkazujú na použité sekcie kódov tam, kde je to možné.

Materiálové databázy

TANK má mnoho databáz integrovaných v balíku, čo uľahčuje výber štandardných údajov pre presnú analýzu. Poskytuje aj množstvo amerických a medzinárodných databáz pre konštrukčnú oceľ. API materiály podľa API 650 2011, príloha 3.

Rýchla, na kontext zameraná pomoc

Na kontext zameraná pomoc poskytuje okamžitú technickú asistenciu v momente vstupu. Znázorní sa príslušná informácia vzťahujúca sa na vybranú položku, vrátane odkazu na kód a s technickou radou. Zabudované hľadanie slúži na rýchlu navigáciu.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83