Spoločnosť cadvision s.r.o. vytvorila pre svojho zákazníka špeciálnu aplikáciu ACV R11.3 pre produkt AutoCAD 2011. Túto aplikáciu je možné použiť aj pre aktuálnu verziu produktu AutoCAD 2014. Aplikácia umožňuje na základe vytvoreného Excelu generovať 2D výkresy. Aplikácia číta parametre z Excelovskej tabuľky a mení parametre pri generovaní finálneho tvaru výkresu. Parametre sa zapisujú do tabuľky vo výkrese. Pri generovaní výkresu sa mení aj geometria pohľadov a kót.

Spoločnosť cadvision s.r.o. na základnom jadra aplikácie ACV R11.3 rozšírila funkčnosť aplikácie a doprogramovala pod aplikáciu podľa požiadaviek zákazníka. Aplikácia ECVSCIA R11.0 je silný nástroj, ktorý je určený na prácu s produktmi AutoCAD 2011 - Autodesku, Excel – Microsoft, SCIA Engineer – Nemetschek Scia.

ECVSCIA R11.0 proces aplikácie je nasledovný, spája tieto produkty dohromady - v produkte Excel sa vytvorí tabuľka s počiatočnými podmienkami. Tieto sa po spustení aplikácie prenesú do SCIA Engineer 2011.1 a spústí sa v pozadí výpočet, ktorý zapíše vypočítané hodnoty do Excelu.

Po tomto kroku sa spustí aplikácia v produkte AutoCAD a vygeneruje výkres a presnú geometriu podľa zadaných a vypočítaných hodnôt, rozmerov. Po vytvorení výkresu sa vypočíta plocha (vytrhová plocha) a hodnota za zapíše späť do Ecelu (v našom prípade sa jedná o vytrhové plochy).